Mesafeli Satış Sözleşmesi

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'ne uygun olarak düzenlenmiştir.

*Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri uyarınca “Yiyecek ve içecekler gibi günlük tüketim maddelerinin, satıcının düzenli teslimatları çerçevesinde tüketicinin meskenine veya işyerine götürülmesine” ilişkin mesafeli sözleşmelerde cayma hakkı bulunmamaktadır.

 

MADDE 1- TARAFLAR

SATICI

Unvanı: ÜMRANİYE ZERAFET GİYİM GIDA SAN. TİC. LTD. ŞTİ. (bundan böyle Ümraniye Ziyafet olarak anılacaktır)

Adres: İstiklal Mah. Marmara Cad. Doğa Sk. No:69/A NO:2 Ümraniye / İstanbul
Telefon: 0539 799 30 33
E-mail: bilgi@umraniyeziyafet.com

 

ALICI

Adı Soyadı:

Adres:

Telefon:

E-Mail:

{%ALICI_ADI%} {%ALICI_SOYADI%}
{%ALICI_ADRESI%}
 

MADDE 2- SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu sözleşmenin konusu; Satıcı'nın, www.umraniyeziyafet.com sitesi üzerinden Alıcı’ya satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürün/ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri uyarınca tarafların hak ve yükümlülüklerini saptamaktır. Alıcı, işbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’ni onayladığı takdirde sipariş konusu bedeli ve varsa kargo ücreti ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini kabul eder.

MADDE 3- SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜNÜN TEMEL ÖZELLİKLERİ, ÖDEME BİLGİLERİ VE TESLİMAT

 1. Ürünlerin temel özellikleri internet sitesinde yer almaktadır. Ürünlerin temel özellikleri hem ürünlerin ilanının yer aldığı ilgili sayfada, sipariş özeti sayfasında ve aşağıda yer almaktadır.
 2. Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.
 3. Sözleşme konusu ürünlerin tüm vergiler dâhil satış fiyatı aşağıdaki gösterilmiştir.

SEPET BİLGİLERİ

{%SEPET_BILGILERI%}

 

 

 

 

 

 1. Teslimat, stokun müsait olması ve ürünlerin bedelinin Satıcı’nın hesabına geçmesinden sonra mümkün olan en kısa sürede yapılır. Doğal afetler, hava muhalefeti vs. gibi mücbir sebeplerle gecikmeler olabilir.
 2. Ürünlerin teslimi Alıcı’nın talep ettiği adreste kendisine yapılır. Alıcı, kendisinden başka birine veya kendi adresinden başka bir adrese teslimat yapılmasını isterse, bu talebi doğrultusunda teslimat yapılır.
 3. Teslimat masrafları aksi belirtilmedikçe Alıcı’ya aittir. Satıcı, web sitesinde, ilan ettiği rakamın üzerinde alışveriş yapanların veya kimi kampanyalarında teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını beyan etmişse, teslimat masrafı Satıcı tarafından karşılanır.
 4. Sözleşme konusu her bir ürün, edimin yerine getirilmesinin imkânsızlaştığı haller saklı kalmak kaydıyla 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile Alıcı’nın yerleşim yeri uzaklığına bağlı olarak makul süre süre zarfında Alıcı veya Alıcı’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içinde ürünlerin Alıcı’ya teslim edilememesi durumunda, Alıcı’nın sözleşmeyi feshetme hakkı saklıdır.
 5. Ödemeler; Kredi Kartı, Banka Kartı veya Alışveriş Kodu ile yapılacaktır.

MADDE 4- GENEL HÜKÜMLER

 1. Alıcı, Satıcı’ya ait internet sitesinde sözleşme konusu ürünler temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 2. Satıcı, sözleşme konusu ürünleri eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri, kullanım kılavuzları ile teslim etmeyi, her türlü ayıptan arî olarak standartlara uygun bir şekilde doğruluk ve dürüstlük esasları dâhilinde ifa etmeyi, işin ifası sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.
 3. Satıcı, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan Alıcı’yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı ürünleri tedarik edebilir.
 4. Kargo firmasının, ürünleri Alıcı’ya teslimi aşamasında karşılaşacağı herhangi bir sorun nedeniyle, siparişi verilen ürünlerin Alıcı’ya teslim edilememesinden dolayı Satıcı sorumlu tutulamaz.
 5. Alıcı, sözleşme konusu ürünlerin teslimatı için işbu sözleşmeyi elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle sözleşme konusu ürünlerin bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarından iptal edilmesi halinde, satıcının sözleşme konusu ürünlerin teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul eder.
 6. Sipariş verildiği andan itibaren iptal işlemi gerçekleştirilemeyecektir.
 7. Alıcı, sözleşme konusu ürünleri teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı ürünleri kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan ürünlerin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra ürünlerin özenle korunması borcu, Alıcı’ya aittir. Cayma hakkı kullanılacaksa ürünler kullanılmamalıdır.
 8. Kişisel verilere ilişkin yükümlülükler, www.umraniyeziyafet.com sitesine üyelik aşamasında kabul edilen KVK Aydınlatma Metni hükümleri çerçevesinde yerine getirilecektir.
 9. Sipariş konusu ürünlerin ediminin yerine getirilmesinin imkânsızlaştığı hallerde Satıcı’nın bu durumu öğrendiği tarihten itibaren üç gün içinde tüketiciye yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirmesi ve varsa teslimat masrafları da dâhil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri bildirim tarihinden itibaren en geç on dört gün içinde iade etmesi zorunludur.

MADDE 5- CAYMA HAKKI VE İADE PROSEDÜRÜ

 1. İlgili mevzuat hükümleri uyarınca Alıcı; mal satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde, malı teslim aldığı tarihten itibaren 14 (on dört) gün içerisinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Alıcı, işbu sözleşmenin kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir.
 2. Cayma hakkının kullanılması için Alıcı tarafından 14 (on dört) günlük süre içinde Satıcı’ya, yukarıda belirtilen elektronik posta ile veya telefon yoluyla müşteri hizmetlerine bildirimde bulunulması ve Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin hükümleri çerçevesinde, ambalaj ve içeriğinin hasar görmemiş ve Alıcı’nın kusurlu kullanımıyla Satıcı tarafından tekrar satışa sunulabilir niteliklerini kaybetmiş olması gerekmektedir.
 3. Alıcı iade işlemlerini, Ümraniye Ziyafet müşteri hizmetleri tarafından kendisine yapılan bildirim doğrultusunda gerçekleştirir. Ümraniye Ziyafet, ürünleri Alıcı’dan kendisi alabilir. Alıcı, iade edeceği ürünleri Ön Bilgilendirme Formu’nda belirtilmesi durumunda Satıcı’nın anlaşmalı kargo şirketi ile Satıcı’ya gönderdiği sürece, iade kargo bedeli Satıcı’ya aittir. İade için Alıcı’nın bulunduğu yerde Satıcı’nın anlaşmalı kargo şirketi şubesi bulunmaması halinde Alıcı herhangi bir kargo şirketiyle gönderebilecek olup bu halde kargo bedeli Satıcı’ya aittir. Satıcı tarafından Ön Bilgilendirme Formu’nda iade için bir kargo şirketi belirtilmemesi durumunda Alıcı, Satıcı ile iletişime geçerek ürünlerin kendisinden teslim alınmasını isteyebilir veya istediği bir kargo şirketi ile karşı (Satıcı) ödemeli olarak gönderebilir. Alıcı’nın iade edeceği malı Ön Bilgilendirme Formu’nda belirtilen Satıcı’nın anlaşmalı kargo şirketi dışında bir kargo şirketi ile göndermesi halinde, iade kargo bedeli ve malın kargo sürecinde uğrayacağı hasardan Satıcı sorumlu değildir.
 4. Alıcı, Satıcı’ya bildirimini yönelttiği ve Ümraniye Ziyafet’nın Alıcı’ya yaptığı dönüş bildiriminden itibaren 10 (On) gün içinde sözleşme konusu ürünleri iade etmekle mükelleftir. Cayma hakkına ilişkin ihbarın ulaşmasını takip eden en geç 14 (on dört) gün içinde ürünlerin bedeli ve teslimat masrafları Satıcı tarafından Alıcı’ya iade edilir.
 5. Söz konusu ürünlerin bedeli Alıcı’nın satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde Alıcı’ya herhangi bir masraf veya yükümlülük getirmeden yapılır.
 6. Alıcı tarafından iade edilmek istenen ürünler aşağıda belirtildiği gibi cayma hakkı kullanılamayacak halde olması durumunda, Satıcı, Alıcı tarafından gönderilen ürünleri her türlü masrafı Alıcı’ya ait olmak üzere tekrar gönderir ve bedel iadesi gerçekleştirilmez. Ürünlerin denemesine ilişkin mutat kullanımlar cayma hakkının kullanımına engel değildir.
 7. İade edilecek ürünler ile birlikte; ürünlerin kutusunun, ambalajının, varsa standart aksesuarları, ürünlerle beraber hediye edilen diğer ürünlerin de eksiksiz ve hasarsız olarak iade edilmesi gerekmektedir.

MADDE 6- CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK HALLER

 1. Niteliği itibariyle iade edilemeyecek ürünler; hızlı bozulan ve son kullanma tarihi geçen ürünler, tek kullanımlık ürünler, Alıcı’nın kusurlu kullanımıyla Satıcı tarafından tekrar satışa sunulabilir niteliklerini kaybetmiş, kopyalanabilir her türlü yazılım ve programlardır. Alıcı, cayma süresi içinde malı, işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullandığı takdirde meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan sorumlu değildir. Ayrıca, her türlü yazılım ve programlarında, DVD, DIVX, VCD, CD, MD, videokasetlerde, bilgisayar ve kırtasiye sarf malzemelerinde (toner, kartuş, şerit ve benzeri) ile kozmetik malzemelerinde cayma hakkının kullanılabilmesi için ürünlerin ambalajının açılmamış, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları şartı bulunmaktadır.
 2. Ayrıca Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri uyarınca;
  1. Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve Satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.
  2. Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler,
  3. Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler,
  4. Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler,
  5. Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler,
  6. Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler,
  7. Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler,
  8. Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler,
  9. Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler,
  10. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler’de cayma hakkı kullanılamayacaktır.

MADDE 7- TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

Alıcı, ödeme işlemlerini kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini Alıcı’dan talep edebilir ve her koşulda Alıcı’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, Alıcı borcun gecikmeli ifasından dolayı Satıcı’nın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 8- UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

 1. Alıcı, sözleşmeye ilişkin herhangi bir uyuşmazlık halinde Satıcı ile iletişime geçerek uyuşmazlık konusu durumun çözüme kavuşturulmasını talep edebilir. Satıcı, bu konuyu tarafların menfaatleri çerçevesinde çözüme kavuşturmaya çalışacaktır.
 2. Alıcı; şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde Alıcı’nın ürünleri satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabilir.

MADDE 9- MÜCBİR SEBEPLER

 1. Sözleşmenin imzalandığı tarihte, mevcut olmayan ya da öngörülmeyen, tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de sözleşme ile yüklendikleri borç ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen yerine getirmelerini veya bunları zamanında yerine getirmelerini olanaksızlaştıran durumlar, mücbir sebep (terör, savaş, doğal afet, ayaklanma, el koyma veya grev, lokavt, üretim ve iletişim tesislerinde önemli ölçüde arıza, değişen mevzuat hükümleri ve bunun gibi durumlar) olarak kabul edilecektir. Mücbir sebep şahsında gerçekleşen taraf, diğer tarafa durumu bildirecektir.
 2. Alıcı siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünlerin varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini Satıcı’dan talep etme hakkına sahip olacaktır.
 3. Mücbir sebeplerin devamı esnasında tarafların edimlerini yerine getirememelerinden dolayı herhangi bir sorumlulukları doğmayacaktır. Mücbir sebep durumu 30 (Otuz) gün süreyle devam ederse, taraflardan her birinin, tek taraflı olarak fesih hakkı doğmuş olacaktır.

MADDE 10- BİLDİRİMLER VE DELİL SÖZLEŞMESİ

İşbu sözleşme kapsamında taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, mevzuatta sayılan zorunlu haller dışında, elektronik posta aracılığıyla yapılacaktır. Alıcı, işbu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda Satıcı’nın ve resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 11- YÜRÜRLÜLÜK

11 (On Bir) maddeden ibaret bu sözleşme, taraflarca okunarak, işlem tarihinde, Alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle kabul edilmiş ve akdedilerek yürürlüğe girmiştir.

 

SATICI: Ümraniye Ziyafet

ALICI:{%ALICI_ADI%} {%ALICI_SOYADI%}
…….…/……../…….

SİTEMİZ SİPARİŞE KAPALIDIR.

FİYATLAR BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR.

Sepetinizde ürün bulunmamaktadır